ارائه مسلم ابراهیمی بنیانگذار فونت‌ایران در دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز در تیرماه ۱۳۹۶ برگزار شد که مسلم ابراهیمی بنیانگذار فونت ایران یکی از سخنران‌های این رویداد بود.

مسلم ابراهیمی در این سخنرانی درباره تاثیر فونت و تایپوگرافی در طراحی تجربه کاربریِ مطالبی را ارائه کرده است که ویدئو آن را در ۳ بخش می‌توانید ببینید.

بخش اول:

تاثیر نوشتارنگاری (تایپوگرافی) در کیفیت تجربه کاربری

بخش دوم:
آیا نوع فونت و تایپوگرافی می تواند در معنی یک نوشته موثر باشد؟

بخش سوم:
فونت‌ های مختلف فارسی هرکدام چه لحنی دارند؟

نظرات کاربران