در نسخه ۲ فونت ابتکار چه چیزی جدید است؟

۱- در نسخۀ یک فونت ابتکار ایراداتی در نحوۀ اعراب‌گذاری وجود داشت که در نسخه جدید (۲) برطرف شده است.

 

2-در کنار این مورد، فاصلۀ بین حروف (حروفی مثل (ر)، (ز)، (ژ)) با حروف بعدی تنظیم شده  و کشیدگی حرف ابتدایی (ن) و(ب) کمتر شده است.

در آخر برخی حروف در نسخۀ جدید بهینه شده‌اند تا نمایش بهتری در اندازۀ بزرگ داشته باشند. این تغییرات در تصاویر بالا قابل مشاهده است.

فونت ابتکار۲ Ebtekar Typeface

  • برچسب‌ها: