در فونت مانلی نسخه ۲.۵ چه مشکلاتی رفع شده است.

  • طراح:
  • نسخه:
  • شامل ۱ وزن

فونت مانلی از بهترین نمونه فونت‌های دست نویس خودکاری است. فونت مانلی بسیار شبیه به دست خط طبیعی است و برای همین حس انسانی زیادی به نوشته‌ها می‌دهد.
فونت مانلی اپلین بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است و بارها به روز رسانی شده است. محمد عمویی در نسخه جدید فونت مانلی مشکلات زیر را رفع کرده است و ترکیبات جدیدی را نیز به این فونت اضافه کرده است که باعث زیباتر شدن فونت مانلی می‌شود.

 

۱- رفع برخورد بعضی نقطه‌ها با  حروف

۲- تغییر شکل حروف در بعضی ترکیبات

۳- اضافه شدن ترکیبات جدید

 

فونت های مرتبط