در نسخه‌ی ۲.۲ فونت یکتا چه تغییراتی می‌بینیم؟

تغییر تعدادی از حروف و اعداد در نسخه جدید

 

 

اضافه شدن نسخه ساده و بدون تزئین

 

  • برچسب‌ها: