در نسخه ۱.۲ فونت فرهنگ چه مواردی اصلاح شده است.

در نسخه ۱.۲ فونت فرهنگ این  اصلاحات انجام شده است:

۱. طراحی بعضی حروف و اعداد تغییر جزئی کرده است.

  فونت فرهنگ farhang font  فونت اعدادفونت فرهنگ farhang font فونت فرهنگ farhang font

۲. اعراب در وزن‌های نازکتر کمی از حروف فاصله گرفته است.

اعراب در فونت

 

 

۳. کرنینگ حروف “ر” ، “ک” اصلاح شده است.

فونت کرنینگ

 

۴. محل اعراب در وریبل فونت ویژه دسکتاپ اصلاح شده است.

فونت فرهنگ farhang font

۵. فونت‌های با اعداد تمام فارسی به بسته اضافه شده است.

خریداران قبلی با مراجعه به پروفایل کاربری خود می‌توانند نسخه جدید فونت فرهنگ را دانلود کنند.