رفع مشکل برخورد حروف با نقاط در فونت پتک.

  • طراح:
  • نسخه:
  • شامل ۱ وزن

فونت پتک potk

در نسخه جدید فونت پتک ۱.۱  مشکل مربوط به برخورد بعضی حروف با نقطه‌ها رفع شده است.
خریداران قبلی می‌توانند نسخه جدید را از درون پروفایل خود مجددا دانلود کنند.

آپدیت فونت پتک

فونت پتک potk

 

فونت های مرتبط