فانتزی

فونت‌هایی که شکل‌های اغراق آمیز دارند و برای موضوعات خاصی مانند جشن‌ها، طنز، تخیلی کودکان و موضوعات هیجان انگیز مناسب هستند.