فونت نسخ

از بین خوشنویسی‌های مختلف فارسی و عربی خوشنویسی نسخ از همه خوانا تر است. (برای همین است که متن قرآن را با آن می‌نویسند.)
اکثر فونت‌های فارسی ویژه متن هم بر اساس رسم الخط نسخ طراحی شده‌اند اما در بعضی از این فونت‌ها تا حد زیادی ویژگی‌های نسخ حفظ شده است. مانند شیب قلم و کم و زیاد شدن ضخامت‌ها در حروف.
فونت‌های نسخ حال و هوای فرهنگی قوی دارند و اصیل به نظر می‌رسند.