فونت‌مطبوعات

فونت‌های که با توجه به استایل کلاسیک مناسب استفاده در مطبوعات و در کل رسانه‌های چاپی (مانند: روزنامه، مجله، کتاب و… ) هستند.