کریم عامری
طراح گرافیک

کریم عامری، طراح گرافیک اهل شیراز است که توجه زیادی به فرم دارد؛ تا آن‌جا که غالبا در طراحی‌هایش فرم بر معنا پیشی می‌گیرد. دغدغه‌اش نو بودنِ طرح‌ها و داشتن حرف تازه‌ در کارهاست. روند آثار او نشان‌گر علاقه‌ی زیادش به طراحی تایپ و لوگوتایپ و اهتمام ویژه‌اش به منطقی بودن شیوه‌ی نگارش و استفاده از رسم‌الخط فارسی می‌باشد.
فلسفه اولین فونت اوست که در دسته‌ی قلم‌های مناسب عنوان قرار می‌گیرد.

آرشیو آثار

  • 1