کریم عامری

کریم عامری، طراح گرافیک اهل شیراز است که توجه زیادی به فرم دارد؛ تا آن‌جا که غالبا در طراحی‌هایش فرم بر معنا پیشی می‌گیرد. دغدغه‌اش نو بودنِ طرح‌ها و داشتن حرف تازه‌ در کارهاست. روند آثار او نشان‌گر علاقه‌ی زیادش به طراحی تایپ و لوگوتایپ و اهتمام ویژه‌اش به منطقی بودن شیوه‌ی نگارش و استفاده از رسم‌الخط فارسی می‌باشد.
فلسفه اولین فونت اوست که در دسته‌ی قلم‌های مناسب عنوان قرار می‌گیرد.

آرشیو آثار

  • 1