کاظم بکائی
طراح گرافیک

کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک) و ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار
عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران
عضو افتخاری انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه

آرشیو آثار

  • 1