رضا غفاری
طراح و توسعه دهنده فونت

رضـا غــفـاری | تایپ دیزاینر
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال ۱۳۸۷
• طراح فونت «نـود» به سفارش برنامه تلویزیونی ۹۰
• طراح فونت «ابتکار» به سفارش روزنامه ابتکار
• طراح فونت «سمیر»
• طراح فونت «تحریر»
• طراح فونت «عنوان»
• طراح فونت «تجرید»
• تقدیر شده سرو نقره‌ای برای طراحی قلم (فونت) «سمير» در بخش ساير آثار طراحی گرافيک نخستين دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۸۹
• تقدیر شده سرو نقره‌ای برای طراحی قلم (فونت) «عنوان» در بخش طراحی حروف فارسی دومين دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۹۰
• تقدیر شده سرو نقره‌ای بهترین سفارش دهنده برای «طراحی فونت برنامه نود» در سومين دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۹۴
• تقدیر شده در مراسم جشن ۵ سالگی مدرسه تخصصی گرافیک ویژه - خانه هنرمندان ایران - ۱۳۸۹
• شرکت در نخستين دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۸۹
• شرکت در اولين نمایشگاه گروهی طراحی تایپ فارسی - خانه هنرمندان ایران - گالری ممیز - ۱۳۸۹
• شرکت در مسابقه طراحی حروف Letter 2 در انجمن بین‌المللی طراحی حروف ATypI - د ۱۳۸۹
• شرکت در دومین دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۹۰
• شرکت در سومین دوسالانه سرو نقره‌ای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۹۴

آرشیو آثار

  • 1