search

در نسخه‌ی ۱٫۱ فونت پیکان چه تغییراتی می‌بینیم؟

۱. مشکل کشیده نشدن « ک » و « گ » قبل از الف و لام حل شد.

image

 

 

 

۲. فاصله‌ی « ر » و « و » با « ح‍ » و « ل‍ » تنظیم شد.

image

 

 

 

۳. مشکل اعراب پایین « ج » حل شد.

image

 

 

 

۴. «ه‍» وسط برای فونت طراحی شد.

image

 

 

 

۵. در بعضی از نرم‌افزارها مثل فتوشاپ به گزینه‌ی Stylistic Sets دسترسی نداریم، حالا «ک» کشیده و «ی» معکوس با  Stylistic Alternates نیز فعال می‌شوند.

image

 

 

 

۶. شکل کاراکتر Heh Goal with Hamza above (U+06C2) اصلاح شد.
image

بازگشت به صفحه فونت : فونت پیکان