۳۰درصد تخفیف یلدا (برای همه فونت‌ها و لایسنس‌ها)

فونت ایران یکان IRANYekan 3 (جدید)

فونت ایران‌یکان۳

۳       ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۴۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۲٬۰۰۰ تومان
۱۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۵٬۰۰۰ تومان
۲۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۰۲٬۰۰۰ تومان
۹۰٬۰۰۰ تومان
۷۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۵۲٬۰۰۰ تومان
۴۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران سنس دست نویس IRANSansDN

فونت ایران‌سنس دست‌نویس

۱٫۲       ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۳۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶۲٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶۲٬۰۰۰ تومان
۳۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران سنس Iran Sans5

فونت ایران سنس

۵٫۵       ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
۴۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۲٬۰۰۰ تومان
۱۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۵٬۰۰۰ تومان
۲۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۰۲٬۰۰۰ تومان
۹۰٬۰۰۰ تومان
۷۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۵۲٬۰۰۰ تومان
۴۸٬۰۰۰ تومان

فونت مانلی Maneli Typeface

فونت مانلی

۱٫۰       ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۳۸٬۰۰۰ تومان
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶۲٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
رایگان
۳۸٬۰۰۰ تومان

فونت آوینی۲ (نسخه جدید) Aviny

فونت آوینی Aviny

۲٫۰       ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲۸٬۰۰۰ تومان
۱۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۲٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۵٬۰۰۰ تومان
۷٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت ابتکار۲ Ebtekar Typeface

فونت ابتکار Ebtekar

۲٫۰       ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۳۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶۰٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶۰٬۰۰۰ تومان
۳۸٬۰۰۰ تومان

فونت آتابای Atabay

فونت آتابای

۱٫۰       ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۸٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۹۰٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۳۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران شارپ IRAN SHARP

فونت ایران شارپ

۳       ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۳۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶۰٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶۲٬۰۰۰ تومان
۳۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران گِرد IRAN Rounded

ایران گِرد (Rounded)

۱٫۱       ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران خوارزمی IRAN Kharazmi

فونت ایران خوارزمی

۲٫۰       ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

خانواده فونت ایران (IRAN Family Typeface)

خانواده فونت ایران

۴٫۱       ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۳۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶۲٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶۲٬۰۰۰ تومان
۳۸٬۰۰۰ تومان

فونت تیتر گرافیتی استنسیل (Titr Stancil )

فونت تیتر گرافیتی استنسیل

۲٫۰       ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۵٬۰۰۰ تومان
۷٬۰۰۰ تومان
۷۵٬۰۰۰ تومان
۶۰٬۰۰۰ تومان
۱۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۰٬۰۰۰ تومان
۵۵٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۷۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۷۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت محبوبه مهر آور Mahboubeh mehravar

فونت محبوبه مهر آور

۱٫۰       ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت دست نوشته حمیده ساعیان ME Hamideh Saeian

فونت حمیده ساعیان

۱٫۱       ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت دست نویس قلم مو و جوهر Fateme Faramarzeian

فونت فرامرزیان

۲٫۰       ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت ایران درندیس (ایران تزئینی)

فونت ایران درندیس

۱٫۱       ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان

فونت هدی (HodaTorabikhah)

فونت هدی

۱٫۰       ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
۲۸٬۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ تومان
۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ تومان
۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۰٬۰۰۰ تومان
۴۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۸٬۰۰۰ تومان
  • برچسب‌ها: