در فونت آرتین۲ چه چیزهایی جدید است؟

۱- در نسخه جدید فونت آرتین، یک استایل جدید به نام  آرتین شارپ اضافه شده است. فونت آرتین شارپ دو وزن معمولی و بولد هم اکنون در دسترس است.
فونت آرتین

 

۲- در فونت آرتین ۲ حروف انگلیسی بصورت اختصاصی برای این فونت طراحی شده است.

فونت آرتین

۳- اضافه شدن چند ترکیب جایگزین

۴- تغییر شکل و بهبود تنظیمات فاصله در بعضی حروف

  • برچسب‌ها: