search
فونت سنجاق

فونت سنجاق

font_weights
2 وزن
version
نسخه 1
update_date
بروزرسانی 1402/5/1

فونت سنجاق اگرچه در نگاه اول هندسی و اغراق شده‌ به نظر می‌رسد اما پایبند به شیوه خط نسخ است. 
این فونت نمایشی در دو وزن سبک و سنگین طراحی شده و مناسب برای طراحی متن‌های‌ کوتاه و عنوان‌بندی است.

ایده کلی تایپ‌فیس سنجاق با الهام از فرم سنجاق بدست آمده است. سنجاق متشکل از منحنی‌ها، تیزی‌ها و شکستگی‌ها با ضخامت‌های نسبتاً پر کنتراست است. خطوط شکسته و اریب عمدتاً با زوایای چهل و پنج درجه در اتصال به منحنی‌ها، فرمی جسورانه و در عین حال پرجنب و جوش را برای این شکل قلم ایجاد کرده است. هر بخش از آناتومی حروف بر اساس یک الگو یا مبنای ثابت فرمی طراحی شده است: به بیانی ساده‌تر، تمامی قوس‌های مثبت (ص، ن، ل، ی...) تمامی قوس‌های منفی (ع ،ح ...)، تمامی خطوط عمود (ا،ط،ل ...)، تمامی چشمی‌ها (ه، م،) و ... در دستۀ خود مشابه یکدیگرند. این خصیصه در کنار زوایا، قوس‌ها و پایانه‌های یکسان حروف، باعث نظم هندسی بیشتر  فونتِ سنجاق شده است.

لایسنس:
راهنمای انتخاب لایسنس
اضافه کردن لایسنس جدید
جمع کل:
تومان‫ء‬‫ء‬ء
انتخاب لایسنس
غیر تجاری
غیر تجاری
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
تجاری ویژه پروژه‌های کوچک
تجاری ویژه پروژه‌های کوچک
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
تجاری ویژه پروژه‌های بزرگ
تجاری ویژه پروژه‌های بزرگ
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
حقوقی
حقوقی
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
ویژه قالب‌های فروشی
ویژه قالب‌های فروشی
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
نامحدود
نامحدود
 • نصب روی کامپیوتر و موبایل و طراحی هر نوع کار گرافیکی(پوستر، کاور، استوری، جلد کتاب و...)
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار غیر انتفاعی یا آزمایشی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شخصی.
 • قراردادن فایل فونت در سورس یک وبسایت یا نرم افزار تجاری شرکتی.
 • کارکنان یک شرکت میتوانند از فایل فونت در همه امور شرکت استفاده کنند.
 • فروشندگان قالب‌های تحت وب میتوانند فونت را درون سورس قالب قرار دهند.
 • شرکت‌های بزرگ دارای زیرمجموعه (هلدینگ‌ها)، سرویس‌های سایت ساز و پلتفرم‌های طراحی که نوشته را تبدیل به عکس می‌کنند.
در بسته‌ی فونت سنجاق موارد زیر را دریافت می‌کنید
فونت‌های اصلی: با فرمت ttf در 2 وزن  (, Regular,Bold)
وب‌فونت: فونت‌های ویژه استفاده در وب‌سایت با فرمت‌های woff . woff2 
فونت‌های با اعداد فارسی: فونت‌هایی که در آن‌ها اعداد انگلیسی و عربی و حروف عربی به‌صورت فارسی نشان داده می‌شود.
راهنما: راهنمای استفاده از حروف جایگزین و ترکیبات
 
تاریخ انتشار:
1402/5/1
وزن | استایل :
2 وزن
اعداد فارسی:
دارد
برچسب‌‌ها:

فونت سنجاق

حروف در هر دو وزن سبک و سنگین دارای اسکلت، تناسبات ساختاری و محورهای رسامی مشترک هستند. (البته افزایش ضخامت در وزن سنگین قلم ناگزیر باعث تغییر نامحسوس شکل چشمی‌ها شده است.) حروف در وزنِ سبُکِ سنجاق، اندامی استخوانی با فضاهای منفی باز  دارند و اما در  وزن سنگین آن، پر چگالی و فشرده هستند.

یکی دیگر از شاخصه‌های فرمی این قلم، لحاظ یک ضخامت ثابت برای  نازکترین قسمت آناتومی حروف در  دو وزن سبک و سنگین است: برای نمونه، ضخامت نازکترین بخش پایانۀ حروفِ س، ی، ن، ص در هر دو وزن سبک و سنگین ثابت است.

دیگر ویژگی‌های فرمی این فونت به اختصار عبارتند از: چشمی‌های درشت در وزن سبک، به‌کارگیری حداقلی زواید و ضخامت‌های تزئینی خطوط سنتی در  پیکرۀ کاراکترها، طراحی لیگیچرهای متنوع (ترکیبات دوتایی حروف) و شکل دوم برای برخی از حروف که به صورت اتوماتیک و یا با  اضافه کردن همزه پس از  آن قابل دسترسی است.  

خصایص ریخت‌شناسانۀ مذکور، این فونت را مناسب برای طیف وسیعی از سفارشات و موضوعات کرده است. دو وزن قلم سنجاق برای انواع تایپوگرافی، طراحی عنوان‌بندی، لوگوتایپ و انواع متن‌نویسی و برای طیف وسیعی از سفارشات (از فرهنگی تا تجاری) مناسب است.

فونت سنجاق، ظریف و طنّاز  با شوری شاعرانه، متجددی  پر جنب و جوش و پر نشاط، و در عین حال اصیل، جسور  و محکم است.

 

اعداد و علائم نگارشی فونت سنجاق هماهنگ با شکل حروفِ  آن طراحی شده است:

هر دو وزن فونت سنجاق با اعراب‌گذاری دقیق و طراحی گلیف‌های مرتبط ، برای زبان عربی مناسب‌سازی شده‌اند.

قلم سنجاق می‌تواند با تمامی فونت‌های لاتین کلاسیک و پرکنتراستِ سریف‌دار (دارای زوائد تزئینی) همنشین شود؛ با این‌حال، فونت انگلیسی "Cambria " با اندک تغییری در ضخامت، ارتفاع و فواصل (به قصد هماهنگی بیشتر ) برای «سنجاق» مناسب‌سازی شده است.

رسول کمالی دولت آبادی
طراح فونت

متولد: 1361؛ اصفهان طراح گرافیک، مدرس و پژوهشگر هنر کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دکترای حکمت هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان رسول کمالی پیش از این دو فونت پندنامه و مسخ را طراحی و عرضه کرده است.

comment

دیدگاه‌ها

سوالات متداول