فونت متن

فونت‌های که مناسب استفاده در متن ریز هستند و خوانایی کافی برای استفاده در متن‌های طولانی و ریز را دارند.