رسول کمالی دولت آبادی
طراح گرافیک

 متولد: 1361؛ اصفهان

دکترای حکمت هنر ادیان

کارشناسی ارشد و کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک)

مدرس دانشگاه هنر و عضو هیأت علمی  موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

آرشیو آثار

  • 1