search

در فونت آوینی ۲ چه چیزی جدید است؟

۱- مهمترین تغییر نسخه جدید فونت آوینی اضافه شدن ترکیبات بیشتر است. در نسخه۲ فونت آوینی بیشتر از ۵۵۰ ترکیب وجود دارد که چندین برابر نسخه اول است.
۲- در نسخه اول فونت آوینی از زبان عربی پشتیبانی نمی‌شد و اعراب درست نبود. در نسخه جدید اما حروف عربی وجود دارد و اعراب تنظیم شده است (اگرچه در ترکیبات جایگزین همچنان اعراب گذاری انجام نمی‌شود)

۳- در نسخه اول فونت در نرم افزار ایندیزاین به درستی کار نمی‌کرد و باعث بسته شدن برنامه می‌شد که این مشکل نیز رفع شده است.

۴- در نسخه اول برخی ترکیبات در فتوشاپ به هم می‌ریخت که اکنون مشکل رفع شده است.

بازگشت به صفحه فونت : فونت آوینی