search

در نسخه ۱.۲ فونت فرهنگ چه مواردی اصلاح شده است.

در نسخه ۱.۲ فونت فرهنگ این  اصلاحات انجام شده است:

۱. طراحی بعضی حروف و اعداد تغییر جزئی کرده است.

  image  imageimage image

 

 

۲. اعراب در وزن‌های نازکتر کمی از حروف فاصله گرفته است.

image

 

 

۳. کرنینگ حروف “ر” ، “ک” اصلاح شده است.

image

 

 

۴. محل اعراب در وریبل فونت ویژه دسکتاپ اصلاح شده است.

image

۵. فونت‌های با اعداد تمام فارسی به بسته اضافه شده است.

خریداران قبلی با مراجعه به پروفایل کاربری خود می‌توانند نسخه جدید فونت فرهنگ را دانلود کنند.

بازگشت به صفحه فونت : فونت فرهنگ