search
فائزه طاهری
فائزه طاهری

فائزه طاهری

طراح تایپ و مدرس

فائزه طاهری دکتری پژوهش هنر، مدرس و عضو هیئت علمی گروه گرافیک دانشگاه هنر است. همچنین فائزه طاهری مولف کتابِ مبانی طراحی بصری برای فونت فارسی (تقدیر شده در هفدهمین جشنواره ملی کتاب های آموزشی رشد) است.

فونت‌ها