search
استودیو دفتر
استودیو دفتر

استودیو دفتر

استودیو طراحی گرافیک

استودیو دفتر با تمرکز بر مدیریت هنری، طراحی گرافیک و مشاوره برای ناشران، مراکز هنری، رویدادهای فرهنگی و هنرمندان مشغول فعالیت است. استودیو دفتر همچنین در پروژه های پژوهشی خود سعی دارد به مدد تحقیق، نگارش و فن‌آوری‌های نوین، نوری بر گوشه‌های تاریک و مغفول‌مانده هنرمندان، آثار، رویدادها و مکان‌های فرهنگی ایران بتاباند. استودیو دفتر، پیش‌تر (در سال ۱۳۹۶) دو فونت «استودیو» و «دفتر» که از روی دو خانواده حروف سُربی قدیمی برداشت شده‌اند را بازسازی کرده.

فونت‌ها