search

در سومین نسخه فونت پیدا چه تغییراتی می‌بینیم؟

در سومین نسخه از «خانواده فونت پیدا»، اصلاحات و اضافاتی وجود دارد.

image

۱. بهینه‌سازی‌هایی در راستای یک‌دست‌شدن و کنترل تیرگی فرم حروف صورت گرفته است.

image

 

۲. کاراکترهای لاتین متناسب با کاراکترهای فارسی/عربی طراحی و به تایپ‌فیس پیدا اضافه شده است.

image

 

۳. حروف و ترکیبات جایگزین، به صورت استاندارد تعریف شده‌اند.

image

۴. حروف زبان‌های اردو و کردی به نسخه جدید تایپ‌فیس پیدا اضافه شده است.

۵. نسخه‌ی فقط اعداد فارسی و همچنین نسخه‌ی بدون حروف لاتین به بسته‌ی فونت اضافه شده است.

image

 

 

 

بازگشت به صفحه فونت : فونت پیدا