search

در فونت جوان ۲ چه چیزهایی جدید است؟

فونت دست نویس جوان در مدت کوتاهی پس از انتشار با استقبال خیلی زیاد طراحان مواجه شد. در استفاده کاربران از نسخه اول مشکلاتی مشاهده شده بود که توسط قاسم نجاری (طراح فونت جوان) رفع شده است. قاسم نجاری علاوه بر رفع مشکلات، امکانات جدیدی نیز به نسخه ۲ فونت جوان افزوده است.

رفع مشکل فونت در برنامه ایلستریتور

فونت جوان دارای ترکیبات و حروف جایگزین زیادی است و طراحان تمایل دارند برای دستیابی به بعضی حروف جایگزین از پنل glyphs در ایلستریتور استفاده کنند. در نسخه ۱ همراه با بازکردن پنل glyphs برنامه بسته می‌شود که در نسخه جدید مشکل رفع شده است.

image

 


 

رفع مشکل تداخل نقاط در بعضی از حروف با یکدیگر

در نسخه ۱ فونت جوان در بعضی موارد حروف یا نقاط برخورد داشند که در نسخه جدید این مشکلات رفع شده است.

image


 

رفع مشکل ‍ئ‍ در بعضی از کلمات

در ترکیبات دارای حرف ‍ئ‍ برخوردهایی با حروف بعد وجود داشت که در نسخه جدید رفع شده است.

image

 


 

رفع ایراد رسم الخط فارسی برای کشیدگی حروف

بعضی از کاربران که به خوشنویسی و رسم الخط فارسی حساس هستند در نسخه ۱ فونت جوان به بعضی ترکیبات ایراد وارد کرده بودند که طبق قواعد خوشنویسی فارسی درست نیست. این ترکیبات در نسخه ۲ فونت جوان تغییر شکل یافته اند.

image

 


 

اضاف شدن تعدادی ترکیبات جدید

در فونت جوان ۲ تعدادی ترکیبات جدید اضافه شده است. که آنها را در نمودارهای زیر می‌بینید. راهنمای تایپ آن‌ها به فایل راهنمای درون بسته اضافه شده است.

imageimage image image image


 

اصلاح ضخامت حرف ی برگردان

در نسخه جدید فونت جوان کیفیت طراحی بعضی حروف بهتر شده است.

image

بازگشت به صفحه فونت : فونت جوان