search

در نسخه 2.2 فونت دانا چه چیزی جدید است؟

در روزهای اخیر ۲ نرم افزار طراحی اسکچ sketch و اینک‌اسکیپ inkspace نسخه جدید خود را منتشر کردند که از وریبل فونت فارسی پشتبانی می‌کنند.
نرم افزار ایندیزاین هم پیش نسخه CC2020 را برای آزمایش عرضه کرد که آن هم از وریبل فونت فارسی پشتیبانی می‌کند.

image

به این دلیل نیاز بود یک نسخه استاندارد وریبل (علاوه بر نسخه قبلی که مخصوص فتوشاپ و ایلاسترتور بود) به بسته اضافه شود.
بنابراین در نسخه ۲.۲ فونت دانا حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای تغییری در فونت‌ها ایجاد نشده است و فقط یک وریبل فونت برای ایتفاده در نرم افزارهای طراحی جدید به بسته اضافه شده است.

  1. دقت کنید که در نسخه جدید وریبل فونت‌های دانا، نام فونت‌های متغیر ویژه فتوشاپ و ایلاسترتور CC2019 از dana_variable به dana_adobe تغییر کرده است.
    بنابراین دقت کنید در صورت جایگزینی لازم است فونت‌های متغیر استفاده شده در پروژه‌های قبلی را به  dana_adobe تغییر دهید.​
  2. دقت کنید که وریبل فونت‌های ویژه وب هیچ تغییری نکرده است و نیازی به جایگزینی آن‌ها ندارید.

 

بازگشت به صفحه فونت : فونت دانا