search

در نسخه 5.5 فونت ایران سنس چه مشکلاتی رفع شده است؟

۱- اضافه شدن حروف و علائم لاتینِ مکمل زبان انگلیسی 

در نسخه ۵ ایران سنس کاراکترهای لاتین تنها در حد بیسیک در فونت وجود دارد و بعضی کاربران برای تایپ تلفظ‌ عبارت‌ها یا تایپ زبان‌های خاص لاتین با مشکل مواجه بودند که در نسخه ۵.۵ با اضافه‌ شدن همه کاراکترهای لاتین این مشکل رفع شده است.

 

2- رفع مشکل فونت های با اعداد عرض یکسان

ظاهراً در بعضی از فونت‌های موجود در زیرمجموعه اعداد با عرض یکسان مشکلاتی دیده شده بود. بطوری که عرض بعضی حروف با اندازه بقیه مغایرت داشت. این مشکل نیز در نسخه ۵.۵ ایران سنس رفع شده است.

 

3- حذف کاراکتر پرانتز از نام فونت‌ها

گوبا برخی نرم افزارهای مورد استفاده کاربران با وجود کاراکتر پرانتز () در نام‌فونت‌ها مشکل داشته و آن‌های را اجرا نمی‌کرده است. برای همین این کاراکتر از نام فونت‌ها حذف شده است. (دقت کنید که منظور از نام فونت، نام فایل نیست بلکه fontname داخلی منظور است که توسط نرم افزار خوانده می‌شود.)

 

4- اضافه شدن گیومه فارسی
در نسخه ۵ ایران سنس گیومه فارسی وجود نداشت، با درخواست ویراستاران و کاربرانی که به تایپ درست فارسی اهمیت زیادی می‌دهند. این کاراکتر نیز به فونت‌ها اضافه شده است. (برای تایپ گیومه فارسی از  shift + K  و  shift + L  استفاده کنید.)

 

5- جایگزین شدن کاراکتر سریا بجای همزه عربی

در ایران سنس ۵ بجای علامت یای کوچک روی حرف ه، علامت همزه درج می‌شود. با درخواست ویراستاران و کاربرانی که به تایپ درست فارسی اهمیت می‌دهند. این کاراکتر نیز به فونت ایران‌سنس اضافه شده است. (برای تایپ ه با ی کوچک از shift + G استفاده کنید.)

 

6- فارسی شدن کاراکترهای عربی «ي» و «ك» به «ی» و «ک» در فونت های با اعداد تمام فارسی

در ایران سنس 5.5  (فونت farsi Numral) بجز اعداد کاراکتراهای «ي» و «ك» عربی نیز فارسی شده است.

 

7- رفع مشکل تراز کارکترهای  «. :»  با کرسی حروف لاتین
کاراکترهای «. :» در نسخه‌های قبل با کرسی حروف لاتین تراز نیستند و کاربران دقیق چند بار این مشکل را گزارش کرده بودند. این مشکل بسیار جزئی نیز در نسخه ۵.۵ رفع شده است.

بازگشت به صفحه فونت : فونت ایران‌سنس