وب‌فونت

فونت‌های مناسب طراحی وب‌سایت که برای خواندن متن در صفحه نمایش مناسب هستند و حاوی فرمت‌های ویژه مورد استفاده در وبسایت هستند.